அநிருத்த பாப்பு - வெப் ப்ரெஸென்ஸ்


நேம் ஆஃப் வெப் ப்ரெஸென்ஸ் யூ. ஆர்.எல்
யூ ட்யூப் சானல்
அநிருத்த பாப்பு விடியோஸ் http://www.youtube.com/user/manasamarthyadatavid
அநிருத்த பாப்பு -அபங்க்ஸ் அண்ட் கஜர்ஸ் http://www.youtube.com/user/AbhangsGajarsofBapu
அநிருத்த பாப்பு -ஸ்பெஷல் இவெண்ட்ஸ்http://www.youtube.com/user/SpecialEventsBapu
ஸமீர் ஸின்ஹ் த்தோபத்யேய்http://www.youtube.com/user/samirsinhdattopadhye
ஏஏடீஎம் http://www.youtube.com/user/AniruddhasADM?ob=0
எஸ்ஏயூஎஃப் http://www.youtube.com/user/saufvideos?ob=0
வெப்ஸைட்
மனஸாமர்த்யதாத்தாhttp://www.manasamarthyadata.com/
ஏஏடீஎம் வெப்ஸைட்www.aniruddhasadm.com
எஸ் ஏ யூ எஃப் வெப்ஸைட் http://www.aniruddhafoundation.com/
தர்ட் வர்ல்ட் வார்http://www.worldwarthird.com/
கூகுள் ஸைட்ஸ்
அநிருத்த பாப்பு விடியோஸ்https://sites.google.com/site/aniruddhabapuvideos/
அநிருத்த பாப்பு ஸத்குருhttps://sites.google.com/site/aniruddhabapusadguru/
ப்ளாக்
ஸ்ரீ பவனஸுத டூர்ஸ்http://shreepavanasutatours.blogspot.in
ஸ்ரீ க்ருபாஸிந்து மெகஜின்http://krupasindhumasik.blogspot.in/
அநிருத்தாஸ் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் க்ராம் விகாஸ் http://aniruddhasinstituteofgramvikas.blogspot.in
ஸமீர் ஸின்ஹ் த்தோபத்யேய் http://samirsinh-dattopadhye.blogspot.com/
ஸமீர் ஸின்ஹ் தத்தோபாத்யேய் -ந்யூ ப்ளாக் http://aniruddhafriend-samirsinh.com/
ஃபேஸ்புக் பேஜஸ்
ஸ்ரீ பவனஸுத டூர்ஸ்http://www.facebook.com/pages/Shree-Pavanasuta-Tours/208129559200340
ஸ்ரீ க்ருபாஸிந்து மெகஜின்http://www.facebook.com/pages/Krupasindhu-Magazine/245850598839798
மனஸாமர்த்யதாத்தா http://www.facebook.com/pages/Manasamarthyadata/116221558460023
அநிருத்தா இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் க்ராமீண் விகாஸ்http://www.facebook.com/pages/Aniruddhas-Institute-of-Grameen-Vikas-AIGV/159856334074187
அநிருத்தாஸ் அகாடமி ஆஃப் டிஸாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்http://www.facebook.com/AniruddhaADM
ஆத்மபள் மஹோத்ஸவ் http://www.facebook.com/AatmabalMahotsav
த தர்ட் வர்ல்ட் வார்http://www.facebook.com/Dr.AniruddhasTWWbook
அநிருத்தாஸ் அகாடமி ஆஃப் டிஸாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்http://www.facebook.com/AniruddhaADM
இகோ ஃப்ரெண்ட்லி கணபதி http://www.facebook.com/pages/Eco-Friendly-Ganapati/101563223275542
ஸ்ரீ அநிருத்தா குண ஸங்கீர்த்தன்http://www.facebook.com/ShreeAniruddhaGunasankirtan
ராமராஜ்யா 2025http://www.facebook.com/RamRajya2025
ஸ்ரீ அநிருத்தா உபாஸனா ஃபௌண்டேஷன் http://www.facebook.com/pages/Shree-Aniruddha-Upasana-Foundation/246689905349338?ref=ts
கமர்ஷியல் ஸைட்ஸ்
ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேயா பப்ளிகேஷன்ஸ்http://www.aanjaneyapublications.com/
ஸ்ரீ க்ருபாஸிந்து மெகஜின்http://www.krupasindhu.com/
ஸ்ரீ ஸமர்த்த காஸ்மெடிக்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட்http://www.sscpl-india.com/
ஸ்ரீ பவனஸுத டூர்ஸ்http://sptours.net/
த எக்ஸ்போனன்ட் க்ரூப் ஆஃப் ஜர்னல்ஸ்http://www.exponentjournals.com/home
வைகிபேடியா பேஜஸ்
அநிருத்தாஸ் அகாடமி ஆஃப் டிஸாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்(ஏஏடீஎம்)Aniruddha's Academy_of_Disaster_Management_(AADM)
மல்டி லிங்குவல் ப்ளாக்
அநிருத்தா ஃப்ரெண்ட்-ஹிந்திhttp://aniruddhafriend-hindi.blogspot.in/
அநிருத்தா ஃப்ரெண்ட்-இங்க்லீஷ்http://aniruddhafriend-english.blogspot.in/
அநிருத்தா ஃப்ரெண்ட்-குஜராத்திhttp://aniruddhafriend-gujarati.blogspot.in/
அநிருத்தா ஃப்ரெண்ட்- தமிழ்http://aniruddhafriend-tamil.blogspot.in/
ஜர்ணீ டு அநிருத்தாhttp://journeytoaniruddha.blogspot.in/

No comments:

Post a Comment